Återbetalningspolicy

Kontakträtt
Bristen på inköpslagen kan gälla för köp av varor.

När du handlar med oss ​​som konsument har du en 24 -månaders garanti. Detta innebär att du antingen kan få artikeln att reparera, byta, pengarna tillbaka eller avvisa priset, beroende på den specifika situationen. Det är ett krav att klagomålet är motiverat och att defekten inte har uppstått till följd av felaktig användning av produkten eller annat skadligt beteende.

När det gäller specialanpassade produkter kommer produkten att bytas mot ny med klagomål. Om du fortfarande inte är nöjd kommer en kreditnotering att ges en rimlig omfattning.

Du måste annonsera inom "Rimlig tid" efter att du har upptäckt defekten i objektet. Om du annonserar inom en månad efter att felet har upptäckts kommer klagomålet alltid att vara i rätt tid.

Om klagomålet är motiverat kommer vi att återbetala dina (rimliga) fraktkostnader. Objektet måste alltid returneras i rätt förpackning och komma ihåg att få ett kvitto för avsändning så att vi kan återbetala dina fraktkostnader.

Objektet skickas till:
Kust
Ørbyhage 96
6100 HadersleV
Dk

När du returnerar objektet, beskriv problemet så detaljerat som möjligt.

Vi får inte paket utan distribution eller paket som skickas via e -post. Krav.

Avbokningsrätt
Vid kusten har du rätten att dra sig tillbaka i 14 dagar.

Avbokningsfristen löper ut 14 dagar efter den dag du har fått din artikel, eller få den sista artikeln i fysisk besittning när det gäller ett avtal om flera olika artiklar som beställts i en beställning och som levereras individuellt.

Om föremålet består av flera partier eller delar, löper avbokningsfristen 14 dagar efter den dag du får det sista partiet, eller den sista delen av fysisk besittning.

Du måste meddela oss inom 14 dagar efter mottagandet att du vill avbryta ditt köp. Meddelandet måste ges via e -post: kontakt@kystnaer.com eller genom att använda vår returportal. I ditt meddelande, klargöra oss tydligt att du vill utöva din rätt till tillbakadragande.

Du kan inte ångra helt enkelt genom att vägra att ta emot föremålet utan att samtidigt ge oss ett tydligt meddelande om detta.

Lämna tillbaka
Du måste returnera din beställning till oss utan onödig försening och inom 14 dagar efter att ha meddelat oss att du vill avbryta ditt köp. Du måste drabbas av de direkta utgifterna i samband med leverans av varor. Du bär risken för artikeln från tidpunkten för leveransen av föremålet.

Vissa varor i kraft av sitt slag kan inte returneras med normal post. Detta gäller: möbler och större lampor.

Har föremålet skadats under frakten
Om föremålet har skadats under frakten är du skyldig att rapportera det till rederiet eller kusten samma dag som du får föremålet för att kräva ersättning för skadad produkt.

Objektets tillstånd när du skickar tillbaka
Du är endast ansvarig för någon försämring av värdet på objektet, som beror på att hanteras annat än vad som är nödvändigt för att bestämma arten, egenskaperna och hur det fungerar. Med andra ord kan du prova föremålet på samma sätt som om du försökte det i en fysisk butik, men du får inte ta det i faktiskt användning.

Om objektet prövas utöver vad som beskrivs ovan, anser vi att det används, vilket innebär att när du avbryter köpet får du bara en del eller inget av inköpsbeloppet, beroende på det kommersiella värdet på varorna.

Återbetalning av inköpsbeloppet
Om du ångrar ditt köp får du det belopp du har betalat till oss. I händelse av en nedsättning som du är ansvarig kommer detta köpbelopp att dras av.

Om du använder din rätt till uttag kommer vi att återbetala alla betalningar som erhållits från dig, inklusive leveranskostnader (men inga extra kostnader på grund av ditt eget val av leveransform än den billigaste formen för standardleverans vi erbjuder), utan onödig försening och Under alla omständigheter inom 14 dagar efter det att vi fick anmälan om ditt beslut att avbryta detta avtal. Vi gör en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat.

Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills vi har fått tillbaka artikeln.

Om du ångrar köpet måste artikeln skickas till:
Kust
Ørbyhage 96
6100 HadersleV
Dk

Om du har ångrat ditt köp ska du känna "avbokningsrätten" och bifoga en kopia av orderbekräftelsen.

Vi får inte paket utan distribution eller paket som skickas via e -post. Krav.